Select Page
Door Igor Kluin en Jan Rotmans


Welke personen, bedrijven of instellingen gedragen zich onduurzaam? Jan Rotmans en Igor Kluin geven hun mening met een top 10. 

Dit weekend verschijnt weer de jaarlijkse lijst van 100 invloedrijke duurzame personen van Trouw. Een nogal controversiële lijst: ‘invloedrijk’ en ‘duurzaamheid’ zijn immers subjectieve en lastig meetbare noties. Gaat het om duurzaam denken of duurzaam doen?

Hoe vergelijk je een duurzame ondernemer met een duurzame wetenschapper? Of een duurzame politicus met een duurzame actievoerder? En staan de echte duurzame (veelal lokale) koplopers er eigenlijk wel in, of vooral diegenen die in de media zichtbaar zijn?
Past een dergelijk kille rangorde eigenlijk wel bij de uitgangspunten van duurzaamheid? Kortom, de lijst roept meer vragen op dan ze kan beantwoorden.

Doel
Maar mensen houden nu eenmaal van ranglijstjes. Het maakt ons complexe leven schijnbaar overzichtelijk. En een lijst met koplopers dient wel degelijk een zinvol doel: voorbeelden doen volgen. Daarom pleiten wij voor een verbeterde lijst: korter, zonder volgorde en gespiegeld met een lijst van achterblijvers.

Een combinatie dus, van de top 10 min of meer onbetwiste duurzaamheids boegbeelden met de top 10 duurzaamheids-remmers; mensen, bedrijven en organisaties, die onmiskenbaar bewust doorgaan met activiteiten die ons onnodige schade toebrengen. Ja, we moeten weten wie onze voorbeelden zijn, maar we moeten daarnaast ook stoppen met het, bewust of onbewust, steunen van hen die er lak aan hebben. Dat is minstens zo belangrijk.

Na consultatie in onze netwerken zijn wij uiteindelijk tot de volgende Onduurzame top 10 gekomen, in arbitraire volgorde:

  • Shell vanwege het stelselmatig negeren en ontkennen van de groeimarkt van duurzame energie en het wangedrag in Nigeria
  • Maxime Verhagen vanwege de ‘green deals’ die de nieuwe kleren van de keizer bleken te zijn; afspraken waarin hij geen commitment geeft maar wel vraagt
  • RWE-Essent vanwege het vasthouden aan de onnodige RWE-kolencentrale in de Eemshaven, dwars tegen het maatschappelijke verzet in
  • Jeroen van der Veer vanwege zijn rol als leider van het fossiele energieregime in Nederland, nu weer als voorzitter van de Topsector Energie.
  • René Leegte vanwege zijn onverholen steun aan het fossiele energieregime en zijn ultieme provocatie om het ‘klimaatpartijdige’ KNMI op te heffen.
  • Provincie Groningen vanwege het creëren van een ‘nieuw Ruhrgebied’ in Noord-Oost Nederland. Illustratief is het doordrukken van de RWE-kolencentrale
  • PVV vanwege het categorisch ontkennen van de milieuproblematiek in het algemeen en het klimaatprobleem in het bijzonder
  • Delta vanwege het afbouwen van duurzame energie en het tegelijkertijd plannen van een overbodige tweede kerncentrale in Borssele
  • Bert de Vries vanwege zijn jarenlange inzet om het project van de Nederlandse energietransitie de nek om te draaien
  • Simon Roozendaal vanwege zijn jarenlange, tendentieuze schrijftocht tegen klimaatverandering.

Bovenstaande personen, bedrijven of instellingen hebben zich onmiskenbaar onduurzaam gedragen de afgelopen jaren. Wij stellen dan ook voor deze mensen en organisaties gedurende een jaar onze steun te ontnemen.

Door niet op ze te stemmen, door er niet bij te tanken, of door over te springen op een duurzaam bedrijf. Laat weten dat jij je stem, steun of euro een jaar lang elders besteedt. Hopelijk wordt het lijstje met kandidaten voor deze top 10 volgend jaar dan een stuk korter.