Select Page

Ik weet het nog steeds niet. Ik schat dat ik een derde van mijn tijd bezig ben met het propageren van decentrale duurzame energie. Dus niet met het runnen van mijn bedrijf, maar met het promoten van een nieuwe branche. Daar gaat natuurlijk teveel tijd in zitten en bovendien help ik daarmee ook mijn concurrent. Doe ik daar nou slecht aan? Ben ik nu een slechte ondernemer?
Het begon allemaal met een praatje dat ik bij de TU Delft mocht geven. Minister Cramer startte daar haarGreenovator-tour waarbij ik een gesprek met haar mocht voeren over ‘groen-ondernemen’ ter inspiratie van studenten. Zoiets leidt niet direct tot nieuwe opdrachten voor mijn bedrijf en daarom had ik tijdens de voorbespreking ‘bedongen’ dat ik in ruil graag een apart gesprek met de minister zou ‘krijgen’ zodat ik een pleidooi kon voeren voor ‘decentraal duurzaam’. Ruilhandel dus. Zo gaat dat toch in de politiek?
En zo ging het: een week later zat ik al in de kamer van Cramer. Snel had ik mijn betoog gestructureerd in een brief met vijf actiepunten. En om te zorgen dat mijn brief serieus genomen werd probeerde ik mede-ondertekenaars te verzamelen.
Dat lukte. Binnen enkele dagen had ik een mooie lijst van onderschrijvers vanuit allerlei hoeken: Universiteit Groningen, TU Delft, Eneco, Tendris, Vestia, OVG en zelfs de burgermeester van Leeuwarden tekende het pleidooi. En zo zat ik ineens niet eenzaam tegenover minister Cramer, maar als vertegenwoordiger van een nieuwe branche. Mijn eerste baantje als lobbyist
Een week later kreeg ik, bijna per ongeluk, ook nog een ontmoeting met onze minister-president. Staande op het dak van duurzame vastgoedontwikkelaar OVG mocht ik ons systeem demonstreren aan Balkenende en gebruikte ik het moment om de lobby-brief ook aan hem te overhandigen. En daarmee ging de bal pas echt rollen.
Balkenende stuurde de brief door aan Economische Zaken en nog dezelfde dag werd ik gebeld door een ietwat verrast EZ. Inmiddels zijn we sindsdien met ons team ‘Decentraal Duurzaam’ al diverse malen bij EZ uitgenodigd om visies en knelpunten toe te lichten. De timing bleek bovendien (toevallig) perfect: de elektriciteitswet wordt in Nederland momenteel tegen het licht gehouden en het zou zomaar kunnen zijn dat ons ‘lobbyisme’ resultaat heeft. Samen schone energie opwekken en uitwisselen wordt dan ook wettelijk mogelijk.
Zoals veel nieuwe bedrijfstakken heeft Decentraal Duurzaam heeft nog geen gevestigde belangen. Sterker nog, we botsen er keihard tegenaan. Wij hebben dus geen grote lobby-machine en worden niet van nature door de overheid gehoord. Maar sinds onze brief wordt Decentraal Duurzaam nu wel gehoord en lijkt aanpassing van de elektriciteitswet zowaar mogelijk. En dat is toch ook echt goed voor mijn bedrijf! Natuurlijk, ook onze concurrenten zullen daar baat hebben maar concurrentie zal deze nieuwe markt alleen maar sneller doen groeien.
Misschien hoort het wel bij groen-ondernemen; dat je breder kijkt dan je eigen onderneming. Nee, dat is de essentie van groen ondernemen: profit maar ook people en planet. OK, ik ben eruit: Igor Kluin, ondernemer en lobbyist.
Igor Kluin, 2010