Select Page
Al sinds 2005 pleit ik zoveel ik kan voor meer decentrale duurzame energie. Wanneer je zelf of samen schone energie opwekt, verandert je perceptie totaal. Energie verbruiken is saai en kostbaar, energie opwekken is spannend en levert geld op. Zo simpel is het. We zijn nu ruim zes jaar verder en er staan verkiezingen voor de deur. Een mooi moment om eens te kijken hoe de politiek inmiddels tegen decentrale energie aankijkt.
Bestudering van de verse verkiezingsprogramma’s maakt één ding meteen heel duidelijk. We zijn ver gekomen sinds 2005! Lokale, decentrale of coöperatieve energie is voor veel van de grotere partijen een logische stap naar een duurzamere energievoorziening en dat is goed nieuws.
Ook voor mij is decentraal geen doel op zich, maar een belangrijke schakel in de keten. De drie hoofddoelen zijn natuurlijk: minder energie verbruiken, meer duurzame energie opwekken en slimmer gebruik maken van fossiele brandstoffen (Trias Energetica). Daarbij zijn allerlei aanpakken en oplossingen denkbaar. Dus ook bijvoorbeeld wind op zee, CO2-afvang en led-verlichting. Waarom is decentraal nou zo belangrijk?
Omdat het op twee of zelfs drie van die doelen goed scoort. Bovendien levert zelf opwekken meer op dan de zelf opgewekte energie. Mensen of collectieven die zelf met energie aan de slag gaan, slaan een hele belangrijke grote eerste slag, ze gaan nadenken over hun energie. En alle technieken en systemen ten spijt, niets is zo belangrijk als bewustwording. Zodra je je gaat beseffen hoeveel energie je verbruikt, wat er voor nodig is om die energie op te wekken en wat de gevolgen daarvan zijn, verandert je energiegedrag fundamenteel. En laat zelf energie opwekken daar nu het allerbeste middel voor zijn. Zodra je zelf opwekt, weet je wat er gebeurt, wat er bij komt kijken en wat de werkelijke waarde is. Zelf energie opwekken is dus ook energie besparen. Je bent extra zuinig op wat je zelf hebt gemaakt.
Politiek
Decentrale energie scoort dus goed op de drie pijlers van de Trias Energetica. Het is niet de enige oplossing voor verduurzaming, maar wel de enige oplossing die consumenten bij het onderwerp betrekt, ze in staat stelt zelf actie te ondernemen en zo massaal nieuw duurzaam productievermogen oplevert, inclusief financiering en installatie. En dan hebben we het nog niet eens over de werkgelegenheid die decentrale energie oplevert voor installateurs, producenten en toeleveranciers. Lokale energie zorgt dus ook voor lokale economie. Kortom, maatschappelijk gezien is decentraal een absolute ‘no-brainer’. Geen wonder dat ook de politieke partijen er inmiddels brood in zien. Maar welke partij zet het meest in op decentrale energie?

Dit is wat de verkiezingsprogramma’s zeggen:

  • VVD: Geen expliciete benoeming lokale of decentrale energie
  • PvdA: Lokale initiatieven voor decentrale energieopwekking worden gestimuleerd. De energiebelasting op kleinschalige, decentrale opwekking verdwijnt.
  • PVV: Programma 2012 nog niet gereed. Programma 2010 benoemt decentrale of lokale energie niet.
  • CDA: De partij is groot voorstander van het stimuleren van decentrale energieopwekking. Er worden experimenten uitgevoerd rond saldering van duurzame energie.
  • SP: Vergroten van de betrokkenheid van onderop voor energiebesparing door meer ruimte te bieden aan energiecoöperaties (geen energiebelasting bij eigen productie van duurzame stroom en gas).
  • D66: Het eenvoudiger maken van zelf energie opwekken op het eigen dak of dat van de bovenbuurman.
  • GroenLinks: Het zelf opwekken van energie door burgers, bedrijven, lokale en regionale overheden wordt krachtig bevorderd. Nederland voert het Duitse feed-in systeem in, zodat burgers en bedrijven die groene stroom produceren daarvoor altijd een garantieprijs ontvangen. Bureaucratische obstakels verdwijnen.
Kiezen
Zoals je ziet geloven ze op rechts niet zo in decentrale energie. De VVD heeft het nog wel kort over duurzame energie, maar houdt het bij de basisdoelstelling van 14 procent en rept dus niet over de rol van lokale initiatieven. De PVV had het in 2010 uitsluitend over kernenergie als vervanger voor windmolens die op subsidie draaien. Ik durf de gok wel aan dat het nieuwe programma op dit onderwerp niet tot betere inzichten heeft geleid.
Nee, voorstanders voor decentraal duurzaam kunnen beter terecht bij de midden- en linkse partijen. GroenLinks en het CDA kiezen het meest expliciet voor decentraal, gevolgd door de PvdA, D66 en de SP. Wanneer je kijkt naar de bredere keuzes voor duurzame energie of zelfs duurzame economie in relatie tot lokaal, dan blijken GroenLinks, D66 en het CDA hiervoor het meest expliciet te kiezen.
Nu wil ik u zeker geen keuze aanpraten, maar ik wil u wel graag helpen bij uw keuze voor decentrale energie. Het belang daarvan is groot en voor het eerst is het een expliciet onderwerp bij Nederlandse verkiezingen, er is keuze genoeg. Ik ben er blij mee. Voor mij is de keuze makkelijk. Succes met uw keuze over twee maanden!